Modtagere af GF Trafikpris 2017

Siden 2005 har GF støttet trafiksikkerheden i Danmark.

Med GF Trafikpris støtter vi hvert år initiativer rettet mod en bred vifte af trafikanter - fra bilister og motorcyklister over knallertkørere til cyklister og fodgængere. Aktiviteterne involverer både ældre og unge, store børn, små børn eller bestemte grupper, fra hjemmehjælpere til udenlandske studerende i Danmark. 

Hvem har tidligere fået støtte?
Trafikprismodtagerne har siden 2005 været alt fra borgergrupper og private initiativtagere over institutioner og kommuner til interesseorganisationer og foreninger i alle størrelser. Og der kommer hvert år nye navne på GF’s liste over trafikprismodtagere. 
Rudersdal
Rudersdal Kommune og Grundejerforeningen Rudehaven
hædres med GF Trafikpris og modtager 30.000 kroner til projektet ”Sammen SÆNKer vi FARTEN – Kærlig hilsen din nabo”, der er en kampagne, der har til formål at få trafikanter til at sænke farten i boligområder. Pengene gives til at gennemføre kampagnen to gange i 2017 samt til at videreudvikle og videreformidle kampagnen til andre grundejerforeninger.
Niels Hoe
Niels Hoe
hædres med GF Trafikpris og modtager 75.000 kroner til projektet ”Styr på cyklen”, der er et projekt rettet mod motionscyklister. I projektet udvikles og gennemføres en række kompetenceseminarer med fokus på god trafikadfærd for motionscyklister. Målet med projektet er at øge sikkerheden og mindske antallet af ulykker blandt motionscyklister – både når de cykler selv og når de cykler i en gruppe.
Prisvinderne-i-Thisted
Tingstrup Skole
hædres med GF Trafikpris og modtager 50.000 til projektet ”Sikker på cykel”. Beløbet skal bruges til indkøb af 30 cykler, der bl.a. skal bruges i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af cyklistprøven. Projektet gennemføres i samarbejde med Thisted Kommune og det er planen, at cyklerne også skal bruges af andre skoler i kommunen.
Det Kriminalpræventive Sekretariat
hædres med GF Trafikpris og modtager 180.000 kroner til projektet ”Uopmærksomhed i trafikken – kan vi ændre adfærd og sociale normer?”. Projektet omhandler den nye gruppe af 17-årige bilister og deres mentorer og målet er at udvikle konkret materiale, der kan medvirke til at nedbringe antallet af ulykker pga. uopmærksomhed. Projektet gennemføres i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi.