Modtagere af GF Trafikpris 2016

Siden 2005 har GF støttet trafiksikkerheden i Danmark.

Med GF Trafikpris støtter vi hvert år initiativer rettet mod en bred vifte af trafikanter - fra bilister og motorcyklister over knallertkørere til cyklister og fodgængere. Aktiviteterne involverer både ældre og unge, store børn, små børn eller bestemte grupper, fra hjemmehjælpere til udenlandske studerende i Danmark. 

Hvem har tidligere fået støtte?
Trafikprismodtagerne har siden 2005 været alt fra borgergrupper og private initiativtagere over institutioner og kommuner til interesseorganisationer og foreninger i alle størrelser. Og der kommer hvert år nye navne på GF’s liste over trafikprismodtagere
GF Fondens trafikpris
Johan Heichelmann - Trafik i børnehøjde/Young Developers
hædres med GF Trafikpris og modtager 60.000 kroner til projektet ”Elever som trafikeksperter”, der gennemføres i løbet af 2016 på folkeskoler i Frederiksberg Kommune. Projektet er en videreførelse af pilotprojekter fra Svendborg og Odense, hvor der har været positive erfaringer med at inddrage børn direkte i at løse trafiksikkerheds- og tryghedsproblemer i lokalområdet. 
GF Fondens trafikpris
Fonden for Entreprenørskab
hædres med GF Trafikpris og modtager 150.000 kroner til projektet ”Innovation og trafiksikkerhed – Edison-konkurrencen”. Her skal elever i 6. og 7. klasser over hele landet igennem en længere periode arbejde med innovation inden for trafiksikkerhed. Det sker inden for rammerne af Edison programmet, der er en konkurrence, hvor eleverne opfinder produkter og eller services.
GF Fondens trafikpris
Jette Ravn og Marlene Rishøj Kjær
hædres med GF Trafikpris og modtager 100.000 kroner til projektet ”Hvordan får du din mor eller far til at stoppe med at køre bil i tide?”. Prismodtagerne er specialister i seniorers trafiksikkerhed. Målgruppen er pårørende, der gerne vil hjælpe deres ældre mor eller far til et godt liv uden bil. Projektet vil blandt andet munde ud i en folder og en film. 
GF Fondens trafikpris
Aabenraa kommune
hædres med GF Trafikpris og modtager 32.000 kroner til projektet ”Sikker på elcykel”, der er rettet mod seniorer. Baggrunden for projektet er en stor stigning i antallet af seniorer på elcykler, og med projektet ønsker Aabenraa kommune at sætte fokus på både praktiske færdigheder og trafiksikker adfærd på elcykel.