GF Fonden

GF Fonden er en erhvervsdrivende fond, der har til for formål at sikre det kundeejede GF Forsikrings fortsatte selvstændighed. 

Trafiksikker med GF Fonden

GF Fonden er en erhvervsdrivende fond, stiftet af de lokale GF-forsikringsklubber. 


Vi er en selvstændig juridisk enhed, der har til formål at sikre, at 

  • det kundeejede GF Forsikring forbliver et selvstændigt dansk forsikringsselskab. 
  • ekstern kapital kan tilføres til GF, hvis der mod forventning skulle blive brug for det. 

Aktiemajoriteten i forsikringsselskabet vil dog til hver en tid tilhøre klubberne og GF Fonden.

Vedtægter
Læs GF Fondens vedtægter her.

Donationer
GF Fonden har desuden et almennyttigt formål og foretager hvert år uddelinger, særligt til fremme af trafiksikkerheden. Se mere på siden om GF Fonden og trafiksikkerhed.

Ledelse
GF Fondens midler forvaltes af en fondsbestyrelse på otte medlemmer. Fonden er omfattet af Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse

Kontakt til GF Fonden
Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 72 24 44 34 eller mail: kontakt@gffonden.dk
Postadresse: GF Fonden, Jernbanevej 65, 5210 Odense NV.

Pressekontakt: presse@gftrafiksikker.dk 

GF Trafikpris: trafikpris@gftrafiksikker.dk

 

CVR.nr.: 32090256