GF Trafikpris

GF Forsikrings fond belønner konkrete aktiviteter, der fremmer trafiksikkerheden i Danmark

GF Fondens trafikpris

I GF Fonden betragter vi alle danskere som potentielle eksperter, når det gælder vores fælles trafiksikkerhed. Siden 2005 har GF Trafikpris hvert år præmieret trafiksikre aktiviteter over hele landet. Prismodtagerne har været alt fra borgergrupper og private initiativtagere til skoler, foreninger, kommuner og organisationer.

GF Forsikrings fond uddeler årligt 400.000 kroner til projekter og aktiviteter, der gør en aktiv indsats for trafiksikkerheden. 

Tidligere modtagere af prisen har bl.a. været:

  • trafiksikkerhedsprojekter med inddragelse af børn som trafikeksperter i flere kommuner – med anvisning af konkrete løsninger på trafikale problemer
  • et cykelværksted indrettet på en lokal kommuneskole – med potentiale til større udbredelser
  • nytænkende undervisning af landbrugselever i kørsel med meget store køretøjer
  • en sociologisk undersøgelse af bilisters adfærd i trafikken, mellem retsnorm og praksis
  • fokus på seniorer, både i forhold til kørefærdigheder som bilist og på elcykel.

For at komme i betragtning skal du beskrive en aktivitet/et projekt/en ide, der gerne: 

  • har et relevant trafiksikkerhedsmæssigt mål - og/eller en effekt
  • har et lokalt afsæt med potentiale til større udbredelse - regionalt/nationalt 
  • fungerer som hjælp til selvhjælp 
  • hjælper til at dokumentere et problem og anvise løsninger
  • er udtryk for nytænkning og ikke blot kopiering af kendte aktiviteter.

Søg GF Trafikpris