Modtagere af GF Trafik-ildsjælepris 2016

Hverdagens trafikhelte kåret i både øst og vest

Vores mål er at gøre trafiksikkerhed til en folkesag! I stedet for at pege fingre ad alle dem, der ikke er opmærksomme og ikke er hensynsfulde i trafikken, vil vi sætte fokus på mennesker, der går foran med et godt eksempel.

I oktober 2016 har vi derfor uddelt priser til ”hverdagens trafikhelte” i øst - på Bornholm – og i vest – i Thy og på Mors.

Vi har uddelt 2000 kroner til enkeltpersoner og 5000 kroner til grupper. Beløbet skal ses som et skulderklap og en anerkendelse for den indsats, ildsjælene hver især yder for trafiksikkerheden i det daglige.


Prismodtagere på Bornholm 
Morten Jensen, leder af GF Forsikrings kontor i Rønne, overrakte priser til:

 • Pensionist Carl-Otto Toudal, Rønne, for sit arbejde med at forbedre forholdene ved et farligt kryds
 • Per Borgen Lindgren, Allinge, for sit mangeårige engagement i trafiksikkerheden på Nordbornholm, både som kørerlærer og borger
 • Børn og voksne fra Børnehuset Midgården i Rønne for deres fokus på at integrere trafikkompetence og trafiksikkerhed i hverdagen
 • Skolepatruljen ved Hans Rømer Skolen i Aakirkeby
 • Politihjemmeværnet på Bornholm for sit store arbejde for at sikre trafikken i alle hjørner af øen – året rundt, bl.a. i forbindelse med Bornholm Rundt og Folkemødet på Bornholm.

GF Fondens trafikildsjæle

Prismodtagere fra Thy og Mors
Johnny Kristensen, leder af GF Forsikrings kontorer i Thisted og Nykøbing Mors, overrakte priser til:

 • Pensionist Ole Malling for sin gode og hensynsfulde kørsel og for at være et godt eksempel for andre bilister
 • Lærer Poul Sivertsen for sit mangeårige arbejde med trafiksikkerheden på og omkring Tingstrup Skole i Thisted
 • Børnene i Tingstrup Skoles skolepatrulje
 • Børnene i skolepatruljen på Hurup Skole.
 • De frivillige voksne i skolepatruljen på M. C. Holms Skole i Nykøbing Mors
 • Børnene i skolepatruljen på Dueholmskolen i Nykøbing Mors.

k155_Trafikildsjle_Thy_Mors_2016_750x500

Stort tillykke med alle de lokale trafik-ildsjæle!

GF Fonden hædrer igen hverdagens trafikhelte rundt om i Danmark i 2017.