GF Fondens bestyrelse

GF Fondens bestyrelse er ansvarlig for at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og interesser.

De 8 fondsbestyrelsesmedlemmer:
Jens Jørgen Vinther, formand
Klubformand for GF Nord
Jørgen Kristoffersen, næstformand
Klubformand for GF Vestsjælland
Advokat Axel Wejse Lodberg
Udpeget af Advokatrådet
Lars Meier
Klubformand for GF Kronjylland
Ove Christiansen
Klubformand for GF Lolland-Falster og Møn
Advokat Pia Søgaard-Nielsen
Udpeget af Advokatrådet
Svend-Erik Danielsen
Klubformand for GF Grænsen
Vagn B. Lauridsen
Klubformand for GF MidtVest