GF Fondens bestyrelse

GF Fondens bestyrelse er ansvarlig for at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og interesser.

De 8 fondsbestyrelsesmedlemmer:
Ejler Jansen, formand
Medstifter af GF Forsikring a/s, tidl. formand for GF Fyn og GF Fyns Telefon
Per Sperling Knudsen, næstformand
Tidl. formand for GF AKKA
Jens Jørgen Vinther
Formand for GF Nord
Else Marie Horn
Else Marie Horn Formand for GF Aarhus
Jørgen Bang Mejner
Tidl. formand for GF TrekantOmrådet
Vagn B. Lauridsen
Formand for GF MidtVest
Advokat Axel Wejse Lodberg
Udpeget af Advokatrådet
Advokat Pia Søgaard-Nielsen
Udpeget af Advokatrådet