GF Fondens bestyrelse

GF Fondens bestyrelse er ansvarlig for at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og interesser.

De 8 fondsbestyrelsesmedlemmer:
Ejler Jansen, formand
Medstifter af GF Forsikring a/s, tidl. formand for GF Fyn og GF Fyns Telefon
Ove Christiansen
Formand for GF Lolland-Falster
Jens Jørgen Vinther
Formand for GF Nord
Else Marie Horn
Formand for GF Aarhus
Jørgen Kristoffersen
Formand for GF Vestsjælland
Vagn B. Lauridsen
Formand for GF MidtVest
Advokat Axel Wejse Lodberg
Udpeget af Advokatrådet
Advokat Pia Søgaard-Nielsen
Udpeget af Advokatrådet